לפניכם רשימת הנושאים בחלוקה לפי כתות.
דוגמאות ממערך השעור ניתן לראות לנושאים המודגשים בכחול.
לתוכנית המלאה, למאות דפי עבודה, תרגילים ופעילויות לשינון ותיגבור התקינו את התוכנית
לפרטים ושיחה עם יועץ חינוכי חינם חייגו 03-6480475

ספירה עד 9
ציר המספרים
כמות ואומדן 1-9
הכרת הספרות 1-9
חיבור עד 17
שבירת העשרת
חיסור עד 9
חיבור עד 9
מצולעים
בעיות מילוליות חיסור
בעיות מילוליות חיבור חיסור עד 17
חיסור עד 100 חיבור עד 100
חיבור וחיסור בעשרות
המספרים עד 100
תרגילי שרשרת לוח הכפל עד 6*6 חוק החילוף בכפל
כפל עד 6*6
בעיות מרוכבות
בעיות כפל וחילוק בעיות מילוליות השוואה
בעיות מילוליות
הכרת הזווית משפחת המשולשים משפחת המרובעים הכרת המצולעים
v
חילוק עד 100
לוח הכפל 10*10
חיבור וחיסור עד 1000
המספרים עד 1000
סדר הפעולות
חילוק למנות
חילוק לקבוצות
הקשר כפל וחילוק
מד הזוית וזויות
הכרת הסרגל ומדידות
מצולעים מיוחדים
בעיות מילוליות
מכנה משותף
צמצום והרחבת שבר
הכרת השבר המשך
הכרת השבר
שימוש בסוגריים
כפל שברים
חיבור וחיסור שברים
שבר מדומה
חילוק עם שארית
כפל בטור
חיסור בטור
חיבור בטור
בעיות מרוכבות2
פעולות עם עשרוניים
מספרים עשרוניים
הייצוג העשרוני
קווים מיוחדים במשולש
משפט פיתגורס
חישוב שטחים
מצולעים והקפים
חשבון לילדים לגן ולכתות א-ו לפי שיטת "חשבון חזותי". כל חומר הלימוד לפי תוכנית הלימוד של משרד החינוך
כל הזכויות שמורות © לנולג'נט מערכות לימוד ממוחשבות
טל. 03-6480475 פקס. 03-64445838


ציר המספרים, מניה, ספירה, מבנה המספר, חיבור, חיסור, שבירת העשרת, לוח הכפל, חילוק
חיבור בטור, חיסור בטור, כפל בטור, חוק הפילוג, חוק הקיבוץ, סוגריים, תרגילי שרשרת, שברים
מונה ומכנה, מכנה משותף, מכנה משותף קטן ביותר, הרחבה וצמצום שברים, שבר מדומה
חיבור וחיסור שברים, כפל שברים, מספרים עשרוניים, חיבור וחיסור מספרים עשרוניים, משבר עשרוני
לשבר רגיל, מצולעים, זוויות, משפחת המשולשים, משח\פחת המרובעים בעיות מילוליות ועוד ....
חשבון לילדים בשיטת "חשבון חזותי"