ספירה עד 9

ציר המספרים

כמות ואומדן 1-9

הכרת הספרות 1-9

חיבור עד 17

שבירת העשרת

חיסור עד 9

חיבור עד 9

מצולעים

בעיות מילוליות חיסור

בעיות מילוליות חיבור

חיסור עד 17

חיסור עד 100

חיבור עד 100

חיבור וחיסור בעשרות

המספרים עד 100

תרגילי שרשרת

לוח הכפל עד 6*6

חוק החילוף בכפל

כפל עד 6*6

בעיות מרוכבות

בעיות כפל וחילוק

בעיות מילוליות השוואה

בעיות מילוליות

הכרת הזווית

משפחת המשולשים

משפחת המרובעים

הכרת המצולעים