עמוד הבית   מי אנו   שיטת הלימוד   סטטיסטיקה   מחשב התירגול   יצירת קשר

Play\Stop
חשבון לילדים לגן ולכתות א-ו לפי שיטת "חשבון חזותי". כל חומר הלימוד לפי תוכנית הלימוד של משרד החינוך
כל הזכויות שמורות © לנולג'נט מערכות לימוד ממוחשבות
והמרכז הישראלי לעידוד ושיפור רמת החשבון טל. 03-6480475 פקס. 03-64445838


ציר המספרים, מניה, ספירה, מבנה המספר, חיבור, חיסור, שבירת העשרת, לוח הכפל, חילוק
חיבור בטור, חיסור בטור, כפל בטור, חוק הפילוג, חוק הקיבוץ, סוגריים, תרגילי שרשרת, שברים
מונה ומכנה, מכנה משותף, מכנה משותף קטן ביותר, הרחבה וצמצום שברים, שבר מדומה
חיבור וחיסור שברים, כפל שברים, מספרים עשרוניים, חיבור וחיסור מספרים עשרוניים, משבר עשרוני
לשבר רגיל, מצולעים, זוויות, משפחת המשולשים, משח\פחת המרובעים בעיות מילוליות ועוד ....
חשבון לילדים בשיטת "חשבון חזותי"